Tiệc chào mừng nhà giáo Việt Nam của Khoa du lịch – ĐH Huế - Nhà Hàng Queen Palace Huế

Tiệc chào mừng nhà giáo Việt Nam của Khoa du lịch – ĐH Huế

15107269_1804810523142125_7705271542246791396_n

 

15032270_1804810756475435_875817694382305945_n

 

15073542_1804810676475443_8337274210438813365_n

 

15107269_1804810523142125_7705271542246791396_n