Tiệc PROM của sinh viên Y dược Huế – khóa YB1218 - Nhà Hàng Queen Palace Huế

Tiệc PROM của sinh viên Y dược Huế – khóa YB1218

_DSC7647 _DSC7713 _DSC7775 _DSC7779 _DSC7780 _DSC7787 _DSC7819 _DSC7844 _DSC7848 _DSC7855 (1) _DSC8068