Tiệc tất niên và Chào đón Xuân 2017 của Hội MC Huế - Nhà Hàng Queen Palace Huế

Tiệc tất niên và Chào đón Xuân 2017 của Hội MC Huế

15941070_1832224000400777_2535336634304895469_n

 

15941307_1832224093734101_8091387755950449611_n

 

15977945_1832224083734102_6026831023137756280_n