Tiệc mừng giáng sinh trường mầm non Thảo Nguyên Xanh - Nhà Hàng Queen Palace Huế

Tiệc mừng giáng sinh trường mầm non Thảo Nguyên Xanh

15726564_1823693124587198_3509711229486604774_n

 

15740824_1823692964587214_6995743797287049881_n

 

15747555_1823692417920602_5011329197691338612_n

 

fffff